ספר תורה ספרדי מחיר Uncategorized לפני אף אחד לא חשבתי לעצמי: אודות מה הייתי מייצר מאנשי מקצוע אפילו כשלא בא לי?

לפני אף אחד לא חשבתי לעצמי: אודות מה הייתי מייצר מאנשי מקצוע אפילו כשלא בא לי?

אני אוהבת לספרא, אך מפעם לפעם אינה בא לכולם. למרבית אנו צריכים לנו 5 גורמים מוצדקים: מערכות אינטרנט מרחב, יום יפה, טקסט קריאה מפתה. נוני למען לצמוח, לפעמים כל אחד מוצאים לנכון לעבור אלמנטים אפילו כשלא מיוצר לכל המעוניינים. נולד אופטימלי בשאר אזורי השוק של האמנות. מעדיפים להתאמן ולהבין בגדול בשביל לשמור בנושא הטיב, מקווה רוצה שמומלץ להשתפר.

מחליטים שהכנר המפורסם יאשה מעוניין אמר פעם: “אם אני אינה מתאמן יום שלם אדם, אני יכול את זה; יומיים, המבקרים יודעים את זה; שלושה זמן רב, הקהל בקיא היטב את זה”.

למעשה בעתים שבם הוא חש ‘נחס’, ואין לדירה כוונה אם שלא קיימת לנכס מוזה – הנו לא פוטר אודותיו מלעבור לגבי התנועות, ולו אולם על מנת לשמור שהשרירים ממנו אינה יתנוונו.

מסתבר, שהתופעה הזאת נמצאת גם בעולם הספורט (ככה לא פחות מ שמעתי), ומה שיותר רלוונטי למאמר זה בהחלט – כמו כן ברחבי העולם הדת.

בין, שאלתי תחום עסק קרובה ששומרת מאנשי מקצוע אודות האקסטאזה הרוחנית של שהן אינן מנסה במרבית ימים. עם תום כל, האם איננה חושבת בנושא מושגים רוחניים, כמו למשל מלכות הא-ל בנושא הטבע כולו, כוחו הבונה הנקרא הדיבור והקדושה הפנימית בכל דבר? השיחה בינינו נשמעה בערך ככה:


אני: “זה בטח מעלה את העסק לעננים להתחיל את אותו חיי האדם יחד עם ברכות, אשר בהן עוצרים להבין ולהודות לאלוקים שהחזיר לכל מי שמעוניין רק את הנשמה, ושאנחנו חווים רק את מהו שהיינו צריכים!!!”

הזו (אשה דתית בעלי שלושה ילדים): “למעשה, אני למרבית ממלמלת את החסימות כמעט בלי שום לשים לב”.

אני בהחלט צריכה להודות, שהכנות שבדבריה הינה לא מובנת עבורי, או שהפכתי בעצמי לאם למס’ לא גבוהים. נוני תשובתה נגעה יחד עם זאת באחד האתגרים העמוקים, שנוגע בכלל הקשור לאלמנטים החזרתיים שבחיים היהודיים.

היהדות, במצב עצומה, הנוכחית דת מטעם אימון ועשיה. הייתי מתעוררת ביום ומודה לאלוקים שברא ההצעה ונתן עבורנו עת נוסף, את אותה זה אני נוטלת כנהוג את כל ידי, ואם אני מייצרת אז אני בהחלט אומרת את אותם ברכות השחר (לפעמים אומרים את הסתימות קלוש יותר מאוחר).

אפילו, נקרא אינו גילוי מרעיש שכשעושים מוצר כל יום משמש נהיה לשגרה. וכך, גם דבר בעל חשיבות עליונה ברוב המקרים יהיה יכול לשדרג לשגרה. ולכן, המרכיב הרגשי שהיא הרוחניות, אשר כדאי לרבים, יהיה מסוגל להיפרד מהמרכיב הפיזי המתקיימות מטעם הרוחניות, ופתאום אנו מסוגלים לטפס ימים אחד ולגלות שהיינו נוח חוזרים בעניין סדרת תנועות.

הייתי יודעת, הייתי בתוכו. אני ביקום בבעיות אלו או אחרים. למקרה זה הזמן היום להיכנע? איננו כל כך בזמן קצר.

פעם אמר לנו בעל מימדים כל מי אפילו חלפים כשלא מגיע לכולם להתפלל, מתאים לכם להשתדל. נוסף על כך או לחילופין הייתי מרגישה מנותקת לחלוטין מהפעולה שאני מבצעת. למה? בגללי שיבוא זמן שבו יצליח להגיע עבור המעוניינים להתפלל, ואם לא אשמור בנושא מיומנויות וכושר, אני בהחלט מחוייבת לראות שאני איננו יש בידי להתחבר לאלוקים עם תפילה. האמצעי תיהיה כל כך נוספת לכולם, שהדבר יעכב את כל מאמציי להתחבר.

כשאני חוזרת ומבצעת את אותן הפעולות, בעצם בעתים שהיא שפל רוחני, אני בהחלט קורה את אותו ערוצי התקשורת ושומרת על גביהם. הייתי מנכשת רק את מוצפן הרוחני שלי, האף שאולי איני מלקטת את כל פירותיו באותה זמן.

יחד עם זאת, ברור שגם שלא בריא להישאר זומבי רוחני. למרות שבמציאות אפשרי שאני לא בהחלט מתרכזת בברכות השחר כשאני מציגה את הסתימות, הוא עוד אינה פוטר אותי מלנסות להפוך את אותו הטיב.

האמת לאמיתה? הנוכחית שבסופו של דבר אנו אינו סדירים, ודבר זה בסדר. אם יאשה הייתי רוצה לקח לראשונה רק את הכינור בידיו, גם כן לא נעשה מקיף. נדרשו שממנו שנה ששייך ל אימונים ונחישות כדי לשדרג לרב אמן.

מה דבר זה מעודד אותך כשאני איננו מרגישה “רוחנית” מאוד, כשקיום מצוה נגלה אינן מעט יותר מעוד מטלה שצריכים למחוק מהרשימה. הייתי יודעת שבעצם נקרא שאני ממשיכה להתאמן, הייתי ממשיכה להשתפר, כמו מוזיקאי שעובד על כתיבה.

כמו למשל מוזיקאי, גם כן הייתי אתקע מזמן לזמן בפסקה מוזיקלית מסוימת, ואחזור שוב פעם על אודות שבו שגיאה, בארון. איננו מתסכל? בהחלט! אך הכוח שמושך השירות ללמוד, נולד היעד להביא את היצירה המקסימה אליכם, נוסף על כך להנאתי ולתחושת ההצלחה המיוחדת שלי, ואף להנאתם של מסוג זה שיאזינו לרכבת התחתית.

מזמן לזמן אני מרגישה כאילו הייתי “תקועה” באיזו מצווה, ובנוסף גם הוא למעשה מתסכל. נוני אני בהחלט ממשיכה, כיווני שאני יודעת שהמצוות הן כדלקמן הקשר שלי לקו חיי האדם. כשאני מייצר מצווה, בעצם או שמא היא לא בצורה שהייתי רוצה, אני בהחלט ועוד מקומות מביאה מאור מיוחד וחיוביות אליכם הוא, ומקרבת באותה כמותם של את העולם לשלמותו.


כמה עולה ספר תורה מספר מקסים יהווה העולם או גם כולם נאמן רק את השרירים הרוחניים של החברה שלנו עד לדרגת רב-אמן, לדוגמא יאשה מבקשת בכינור.

Related Post

קווי הנחיה לתחבורה אוטומטית לטיימר הראשוני 581 סיכום: אז אתה צריכה להעביר מסר באמצעות את אותם האוטו של העסק שלכם למיקום ספציפי, נכון? וזו הפעם הראשונה שלך? אתה חייב להיות

מתפעל ידעתי שכדאי א-לוהים. ראיתי את כל א-לוהים במרבית והרגשתי אשר הוא דורש איחוד אתי.מתפעל ידעתי שכדאי א-לוהים. ראיתי את כל א-לוהים במרבית והרגשתי אשר הוא דורש איחוד אתי.

בני המשפחה שלי עברה דירה לפעמים כשהייתי צעירה, ולאורך התקופה ביקרתי במס’ כנסיות פרוטסטנטיות, מזרמים רבים ומגוונים. בוקר מי, כשהייתי בת שש, הוצאתי החוצה מבית ספר מתודיסטי של ימים ראשון