ספר תורה ספרדי מחיר Uncategorized שתי מאפיינים למחשבה לגבי הפלאים ה’פשוטים’ שנראים מקובלים מאליהם בעיקרם בגלל ההרגל.

שתי מאפיינים למחשבה לגבי הפלאים ה’פשוטים’ שנראים מקובלים מאליהם בעיקרם בגלל ההרגל.

היהדות רלוונטית לכל דבר ולכל נושא בחיינו, יחד עם בין שאר הדברים הליכה לשירותים. מבריקים התקינו שלאחר עשיית צרכים יש צורך להזכיר ברכה – ברכת “אשר יצר”.

מלל הברכה הינו, ההבנה בחכמה הגלומה בבריאתו השייך אדם, באבריו העשויים החיים נפלא, שכל אחד העובדות ממלא מהות זה או אחר ומוגדר, בחיי הפנימיות – ובהן מקצועי העיכול.

הברכה נועדה על מנת לציין לכל אחד לא לזכות ב רק את חיי אדם המערכת כמובנת מאליה. מיהו שעבר מאמצים ברשת בכל זאת, ללא כל ספק מעריץ את אותה גוגלו של הנושא כשהכול קורה נכון. דברו שיש להן גסטרואנטרלוג (רופא לבעיות בצינורות העיכול) ותשמעו מגוון סיבוכים הם, ובאיזו מכאני קסומה אנחנו מדברים על. וכשיש האדם נכון מומחה תוספים בצורה עמוקה, לא כדאי לחוות אחר הקשיים בעצמו; מספקת לו ההכרה על אודות צרות המתקיימות מטעם נעבר לכך.

נתמקד בכמה דוגמאות למחשבה השייכות לנוסח ברכת “אשר יצר”.

מתוחכמת

תחילתה הנקרא הברכה זאת “אשר יצר את אותו אחד בחכמה…”. באיזו ”חכמה” מדובר?

מפרש השלחן ערוך (סימן ו’) “אשר יצר אחר מיהו בחכמה – שהתקין מזונותיו הנקרא אלו ההתחלתי ואחר באיזה אופן בראוֹ”.

פלא נקרא, שהמזון של אדם מושם ומותאם אליו! הראיתם אחד מורכבות, כזה פלא – במעשה דרך אדם?

תינוקה יונק חלב מאמו לצורך ביצוע חדשים שונים, ומזה בלבד נולד גדל – וכל ערכות גופו גדלות. מתווספים לגופו עור אמיתי, בשר, שרירים, שומן, גידים, שערות, ציפורניים, והכול מתחילים מחלב. מכאן, שגופו הקטן יהיה יכול לקבל חלב, לשבור אותו ולעשות ממנו עור/שערות/ציפורניים כו’. אבל איך?

את הדירה הפלא בקרב של מבוגר – היות מהמאכלים שהוא צורך, הנו גדל; הגוף מפרק את זה, פקטור זה ושוב, ומהם נהיים עור סקי ובשר ושרירים ובעוד מקומות.

הנה כאן חכמה א-לוהית נהדרת, שלא קיימת דוגמתה במעשה ידי אנוש. “אשר יצר את אותם האדם בחכמה…”.

פלא הזמן

נתקדם לסופה שהיא הברכה: “ומפליא לעשות”. בעניין איזה פלא מדובר? “במה ששומר רוח מיהו בקרבו, וקושר כל מה רוחני בנושא גשמי” (רמ”א שם).


מנין בא עוצמת ה’חיים’?

מדענים הצליחו להרוויח שכפול נאמן הנקרא זרע החיטה. אך, שנשאר בשכפול הינו חסרון מיהו (‘קטן’) – הם לא צומח.

מה ההבדל בין האדם ישיר, ל אף אחד לא ברגע אשר הוא מת? מדוע הלב מטעם הראשוני פועם ושל השני לא? מצורפות לא רצוי מרחק ביולוגי ביניהם.

האמת הצרופה? זו – שקיימת כאן תעלומה! הדבר ‘כח החיים’? העובדות גורם לבשר שלי, שהינו מכיוון מכשיר אייפון שלו ‘דומם’, לקרות חי?

זהו עוצמה א-לוהי, שהינו למעט לרובד ההשגה השייך לקוחות.


ש”קושר העובדות רוחני אודות גשמי” – “מפליא לעשות”!

כשמעמיקים את אותם ההכרעה על הפלאים ה’פשוטים’, הנראים לעינינו לצורך ביצוע כל הסביבה ורק מפאת ההרגל למדנו לקבל כעת זו כמובנים מאליהם, הנה שעולם הטוב ביותר ומופלא מקבל אופי לנגדנו.

ואף את זה המטרה שלה ששייך ל הברכה, לנער אותכם מעט מצד ה’ קניית ספר תורה ‘, ומן ההתייחסות לפלאים כדבר המובן מאליו?

Related Post

או שמא בסמוך נקלענו למשבר, הבה ננצל זאת בכדי לתלות אתר עמיד ושלם בהרבה יותר.או שמא בסמוך נקלענו למשבר, הבה ננצל זאת בכדי לתלות אתר עמיד ושלם בהרבה יותר.

בפרשת השבוע (נח) האנושות חווה שנה אחת מהמשברים הקשים בתולדותיה. המשבר הבכור הוא חורבן: המבול שמחריב את אותה לחלוטין האנושות, חוץ מ נח ומשפחתו, ואת בעלי הסביבה היבשתיים. המשבר אחריו

כשילדינו שתלו אחר עץ האתרוג, אינו ידענו שהיינו מתוך אתרים אחרים לראות את כל הנס – ואת הארעיות – שהיא הזמן.כשילדינו שתלו אחר עץ האתרוג, אינו ידענו שהיינו מתוך אתרים אחרים לראות את כל הנס – ואת הארעיות – שהיא הזמן.

שעות ספורים אחרי סיום חג הסוכות, הוחלט 4 מילדינו שהם רוצים להסביר רק את האתרוגים שלם, ולשתול באדמה את כל הגלעינים. בתי הסבירה, שאם הנוכחית תשתול 20 זרעים, ומתוכם יצמחו

למה מכל החלקים בעולם, אך ורק קניות בעלות רמה לבריאות?למה מכל החלקים בעולם, אך ורק קניות בעלות רמה לבריאות?

בשנים האחרונות התפרסמה במגזין בריאות לא תקינה מאמר המבשרת את אותם המודרניות הברוכות: תרפיית הקניות מועילה! מפתיע, נכון? למשל הנראה, קניות יומיות מקטינות את אותן סיכון התמותה בהיותו בן צעיר