מבט בדבר מבחר מחליפי חום


415

סיכום:
מחליף החום הוא מכשיר הבנאות להעברה אפקטיבית בידי אנרגיית חום מנוזל כזה למשנהו הכול על פני משטח מוצק. בתכנון מחליף חימום מבצעים ניצול של והן בעקרון ההסעה וההולכה אצל המרת לחמם. אין שום העברה מקרינה בידי אנרגיית חום בין המחליף לסביבה, בסיסי אוקי, אז המחליף הם לא מבודד או אולי שהמשטח החיצוני המקיף חם מאוד. למחליף החום ניצול נרחב בתהליכים הנדסיים. עלות ספר תורה השכיחה ביותר אל ה …


מילות מפתח:
מחליף לחמם


תכנון המאמר:
מחליף החום מהווה מכשיר ההקמה להעברה יעילה על ידי אנרגיית החימום של מנוזל כדלקמן למשנהו אודות פני משטח מוצק. בתכנון מחליף חום משתמשים באופן עקרוני ההסעה וההולכה על ידי המרת החימום של. אין שום העברה מקרינה של אנרגיית החימום של מכיוון המחליף לסביבה, רק לכן המחליף כלל מבודד עד שהמשטח החיצוני המצע לוהט. למחליף החום ניצול של נרחב בתהליכים הנדסיים. הדוגמה הנפוצה ביותר למחליף החימום של היא הרדיאטור ברכב. לעיל מקורר הנוזל החם ברדיאטור בזרימת האוויר מעבר פני מקום הרדיאטור.

2 פיסות אחרות למחליף חום הנן מחממים מבעוד ועד, מצנני קירור, דוודים, מעבים וכיוצא בזה ‘המשמשים בתחנות הכוח. הינם נעשה בהם שימוש ואלו בקירור, חיבור אוויר, עיבוד כימי וייצור אנרגיה.

סרטים ישנים בידי מחליפי חום:

נמצאים סרטים קודמים על ידי מחליפי לחמם. תצליחו לסווג אשר לפי בנייתו לסוגים הבאים במילים אחרות מחליף חימום מעטפת וצינור ומחליף לחמם צלחת ומסגרת.

– מחליף חימום מעטפת וצינור: הוא מחליף לחמם טיפוסי. מחליף החימום של המעטפת והצינור מסועף מסדרה בקרב צינורות סנפירים שדרכם כזו הנוזלים שמבצעים והנוזל השלישי שיש חום או לקרר בודק המתארת את תקרות הסנפיר.


– מחליף חום פלטה ומסגרת: במחליף לחמם פלטה ומסגרת מפרידים את הנוזלים על ידי פלטות במחיר מקום פנים גבוה. לעיל הזרם מופנה דרך המבלבלים.

מחליפי החום המסווגים על פי השימושים שבם הנם מסוג התאוששות, הסוג של התחדשות וסוג אידוי.

– סוג מסוים התאוששות: במחליף חימום מסוג התאוששות מחליפים את אותה החום מהנוזלים לפרטים נוספים צידי הקיר המפריד.

– סוג מסוים התחדשות: במחליף לחמם כמו התחדשות מותר לנוזלים החמים והלחים והקרים לתפוס את אותן חלל הבית המכיל מטריצה ​​של מעטה הקיים לעומתם ככיור או אולי מרכז לזרימת החימום של.


– דגם אידוי: במחליף חימום מדגם אידוי הנוזל מקורר באידוי באותו חדר למשל חומר נוזלי קירור כגון מגדל קירור.

– יהיה בידכם ללמוד אחר סוגו של מחליף החום המתאושש על פי אחד מהסוגים הבאים למעשה זרימה מקבילה, זרימה נגדית וזרימה צולבת.

– מחליף חימום קיבולת של מקביל: בסוג זה של מחליף חום נספח הנוזלים מחליפים חום על ידי זרימה באותו מכיוון השיטה שנקראת תקרות בודדים.

– מחליף חום מכיוון זרימה: במחליף חום אלו הנוזלים מחליפים לחמם על ידי זרימה בכיוון ההפוך דרך קירות בודדים.

Related Post

Auto DraftAuto Draft

והיה אם החברה שלך סיכון אשראי? לא? האם אני בטוח? 437 סיכום:יתכן שהן לא מגלה עד מספר לא טוב האשראי של החברה האם כך ואפילו עד שתגיש דרישה למשכנתא. לאחר

חבטה בראש, קנגורו ויזם, דבר זה יצא נפרד כך?מחבר: ג’ייסון לואיסsource_url: http: //www.google.com/articles/online_business/article_1167.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:15קטגוריה: המשרדים מקווןמאמר: באופן אתה לעולם מעוניין לדעת טווה כספי, לפעמים תמצא אשר צצים במקומות אלו

הימנע מהפתעה כשאתה מנהל רשויות יום יומי 493 סיכום:מעטים הדברים שקשה 2 שנים לבטן עבור יזם מסייע ב תפניות פתאומיות שאינה צפויות של הפעלות. הגיע עשוי להפנות תשומת לב לחשבון