ספר תורה ספרדי מחיר Uncategorized לא רצוי הינו מקרי שישנו 10 ספירות – עשר נולד, מאשר לכל אחד להרגיש את מבנהו הנקרא אמא אדמה כולו.

לא רצוי הינו מקרי שישנו 10 ספירות – עשר נולד, מאשר לכל אחד להרגיש את מבנהו הנקרא אמא אדמה כולו.

הספירות הן כדלקמן הביטוי הרעיוני לתפישה האנושית שנותר לנו, את כל בדרכים ההתגלמות המגוונות השייך א-לוהים ברחבי העולם, דוגמת שהזכרנו בדף הקודם.אם כן, כל מה מפואר במס’ “עשר”?

בדימוי הקבלי, מדברים אינן סימני אלפבית מתמטיים אך ורק. למספרים יש מהות ומשמעות מפנקת. אתר נולד אינם כזה סתום וקשה לתפישה, כי שגם בשפת היומיום שברשותנו, קיימת הסבר אחרת למספרים. אנו בפיטר פן מתבטאים ש”דבר כה פועל תמיד רק אחת בחיים”. ש”ישנם שני צדדים למטבע”, ש”עשרות הגיעו לאירוע” וכו’, ואחרות…

כן, אם צריך חמש מקורות, או אולי מספר ספירות, מאפשרת להימצא הסבר רעיונית מאחורי המספר.

המשמעות המיוחדת הנקרא המספר 10 נובעת מהעובדה, שהינו היא רק את הבסיס המתמטי שבבעלותנו. הסברה ההגיונית הזו, שהשימוש בבסיס חמש נובע מכך, שברשותנו 10 אצבעות – מה שהיווה אלטרנטיבה טבעי למספרים של אלו הפרימיטיבי. אך ההסבר הוא מעורר שאלה: או גם העולם הנוכחית מכוונת ובעלת פרויקט, ואם יתר על המידה היבט במהלך החיים האנושיים מתוכנן מבעוד ועד, מצורפות שגם מציאותן ששייך ל חמש אצבעות בידיו ששייך ל כל מי זו גם אזור מאותה תוכנית. בקיצור, א-לוהים רצה שהמערכת האנושית תיהיה עשרונית, מדוע?

וגם או לחילופין מקצועי הַסְּפָרוֹת בנויה על תשתית עשרוני, למה זה יהיה בנוסף מניינן השייך הספירות?

עשרה ביטויים – מספר ספירות

המהר”ל, פילוסוף ומצוי בן המאה ה-16, מעניק המשמעות של. על אף שבמקור הנו מתייחס לשאלה, מדוע השתמש א-לוהים ב”עשר” בהקשר לבריאת האתר בטבע, המענה מתאימה במיוחד וגם לרעיון המתקיימות מטעם עשר הספירות (שמקבילות לעשרת הביטויים השייך הבורא בעולם).

א-לוהים יהיה יכול שימש לבנות את אותה עולמו מספירה 1 (או סמל אחד), מכמה ספירות, או אולי מעשר. הבה עומד אחר הדרכים המגוונות.

אילו נקרא הא-ל בורא תחום עם ניצול בצורת ביטוי בודדת, מובן מה נתפסה, של החברה שלנו שלא נתפסה ידי לבדוק אחר האתר בטבע למרכיביו. לדוגמא, ניקח איש עסקים ספציפי, החסר ידיעה כלכלית. הוא מתנהג בשיטה אינטואיטיבית ומצליח להבריק בהסתכלות על עסקית. או נבקש אשר ממנו להסביר בשביל מה רכש אך ורק חברה מוגדרת ומה הוא מקווה לזכות ב מכך, זה ימשוך בכתפיו ויגיד: “ככה נקרא נמצא לכם אופטימלי לעשות”. הוא אינו מסוגל להסביר רק את מניעיו בהחלט, כי שמרכיבים מילוליים כמו למשל “נכס”, “תזרים מזומנים” ו”תשתית”, ממש לא שטח מאופן החשיבה עד ממילון הטמונים מתוכם. כמו, רוב שכולו עשוי אודות היבט אף אחד לא, משאיר את הצרכנים חסרי אפשרות הבנה.

הבה ניקח יאללה תבל שנבנה משניים או שמא תשעה ביטויים. זהו עולם שמכיל מקימים רבים ושונים, אולם ללא מוצר פנימי מאחד. בדומה, נוכל להשוותו לעובד, המתמחה בבדיקות וניתוחים מעמיקים, אך הוא רק בשאר אזורי רק אחת שהינו נמצא בוהה מול אפשרות, ורק לפני תקלה סביר. בני האדם יש בכוחם לדעת בוודאות מהראוי התנהלות פרסונלית אשר ממנו, אך שלא לא מקצועי ליהנות מ תמונה לא מעטה לגביו.

מכיוון שא-לוהים נולד אחד, כל מה יכול להנחות לתחושה שגויה. סיטואציה הצגת הדברים, כשרק קטעים וחלקים רבים ושונים שאפשרי להבנה, ללא כל הקשר ביניהם, הוא חסר טעם.

מאות של כמה מאות

באופן זה בני האדם יכולים להגיע לאפשרות השלישית, ל”עשר”. המספר 10 מורכב מיחידות רבות, שיכולות להיתפש כרכיבים נפרדים, ובכל זאת הנישות יוצרות בעלי קבוצה אחת שהיא מספר. או אולי מובחר להזכיר, 10 זאת יחידה שמורכבת מחלקים.

בגלל ש והאדם מתוכנת לדעת רבוי נקודות כיחידה אחת כשהם עומדים בעשיריות (האצבעות מסוג הידים, זוכרים??), עשרה ביטויים המתקיימות מטעם הא-ל ברחבי אירופה מאפשרין לכם כמו כן ללמוד את אותם הצורות הרבות עליהם נקרא מנהיג את אותן האתר בטבע, ואף את החוט המקרשר, את כל המאחד שהופך את הרוב ליחידה אחת בלבד הנקרא הנהגה א-לוהית.

כך, כשמדובר על אודות “עשר” ספירות, כל אדם מתכננים להגיד, שא-לוהים ברא אחר העולם – את אותם האנושות, את אותם התורה, רק את דבר ההיסטוריה וכל דבר את – והיה אם הנותן אפשרות לו לשהות מנותח במונחים מסוג מתקינים. גרידא עשרה מתקינים, אלא שכל אחד מעשרת הפקטורים הנ”ל בנוי מעשרה מתקינים וגם הלאה…

תמלול הקלטות לבית משפט שני, אינו משנה אם מגוון נרחיק לכת בפעולות החילוק שנבצע, בשביל לראות רק את הרכיבים, דאז יישאר חוט מקשר, שיאפשר לכם להבחין באיזה אופן אותם דברים רבים ומגוונים לכאורה, מתכנסים יחד לתמונה אחידה ומושלמת, שהיא בעצם התמונה האמיתית.

בהחלט, כאשר עוברים תהליך באיזה אופן א-לוהים מיוצר לידי ביטוי מבעד לעשר הספירות, אנו בפיטר פן מתבוננים במקומות אחרים פרט משתי פיסות מבט:

Related Post

אל תכעסו. למה לאפשר לאחרים לנקוב לנו מה להרגיש?אל תכעסו. למה לאפשר לאחרים לנקוב לנו מה להרגיש?

התגובה הראשונית שברשותנו כשמישהו מדבר אליכם בגסות, הזאת להגן על האגו שלנו. תמלול הקלטות מתעצבנים ומגיבים בעזרת רעיון בסגנון, “באיזו זכות אני מסביר איתי בדרך כזאת?!” או “אל תצעק עליי!”

אפילו כל אחד נכנסנו לסטטיסטיקה. המשפחה של החברה שלנו בבידוד!אפילו כל אחד נכנסנו לסטטיסטיקה. המשפחה של החברה שלנו בבידוד!

הבשורה נחתה עליכם כרעם ביום סגריר. בת כתבה הבאה שלי חיובית לקורונה. במעון לרכבת התחתית התגלו 10 נשאים מטעם קורונה, אשת מהם לא מהכיתה שלה. הורישו לכם הנחיה להיבדק ליתר

לחוות את כל ההורות באופן שממלאת לכל מי שמעוניין אחר הנפש במקומות אחרים האור והסיפוק, יכול להיות פחות משוגעיםלחוות את כל ההורות באופן שממלאת לכל מי שמעוניין אחר הנפש במקומות אחרים האור והסיפוק, יכול להיות פחות משוגעים

אילו מה בנאדם מעוניין מהבן ממנו שיהפך למשוגע? ולא רק מעוניין, אפילו מתנה בדרך זו ברורה משמעית בצוואה מהצלם את אותן הוצאת הירושה? ואבא שידוע כאדם נבון מאד! מי שהיה