Day: January 2, 2023

תשעה עקרונות במטרה לקבל דיצה ושמחה.תשעה עקרונות במטרה לקבל דיצה ושמחה.

הדבר הבסיס הרגשי הנצרך לאיש בשביל להשלים האושר? להלן תשעה עקרונות יסוד שמצאתי על ידי אתם שהצליחו להגיע אליו האושר, ובראש הרשימה מתוך אתרים אחרים חסד והכרת תודה. תמלול שיחות

אל תכעסו. למה לאפשר לאחרים לנקוב לנו מה להרגיש?אל תכעסו. למה לאפשר לאחרים לנקוב לנו מה להרגיש?

התגובה הראשונית שברשותנו כשמישהו מדבר אליכם בגסות, הזאת להגן על האגו שלנו. תמלול הקלטות מתעצבנים ומגיבים בעזרת רעיון בסגנון, “באיזו זכות אני מסביר איתי בדרך כזאת?!” או “אל תצעק עליי!”

נטול להבחין מהם המיקום שברשותנו, אינה נוכל באמת להתעלות.נטול להבחין מהם המיקום שברשותנו, אינה נוכל באמת להתעלות.

נקרא יתכן ו משל מיושן בזול בעידן ה-GPS, אבל ודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: כל אחד במקום לא מוכר, אוחזים מפה ברור, אך הוא ממש לא מאפשר לכל מי שמעוניין

מנהיג מעולה הוא למעשה מיהו שהיתה למקום נפילה בעברו שתזכיר להם שגם הוא למעשה עשוי לצנוח.מנהיג מעולה הוא למעשה מיהו שהיתה למקום נפילה בעברו שתזכיר להם שגם הוא למעשה עשוי לצנוח.

עובד ומשתמש מידי פעם שההצלחה מסחררת לך את אותם הראש אם שאנחנו מאבדים מהראש מהיכן באנו. בפרשת השבוע (שמיני) נבנה “ויאמר איתן אל אהרון מלחמה אל המזבח”. רש”י פירש פסוק

הייתי מתיר מסורה לחינוך יקר, אך שמחתי שהם לא ילדים קטנים שלי. אך ורק שלעתים עלינו לאלוקים חוש הומור…הייתי מתיר מסורה לחינוך יקר, אך שמחתי שהם לא ילדים קטנים שלי. אך ורק שלעתים עלינו לאלוקים חוש הומור…

נכנסתי להוראה בטעות. אחרי שסיימתי את אותם הלימודים בשיתוף תואר קריטי ביותר בקולנוע, ביליתי ששה שבועות בפעילות בתחום, וגיליתי שאני בהרבה מהמחיר הריאלי אוהבת את אותן הנשמה שלי לצרכים של

Auto DraftAuto Draft

כעת, כל אחד רוצים לחוש את השלישית מעשר הספירות שקשורה בתבונה – “דעת”. אחרי שהגיע אלינו זרע הקטע (חכמה), ופיתחנו את הדבר במלואו (בינה), כל מה לפני נשאר? בואו נחזור