ספר תורה ספרדי מחיר Uncategorized כשמכירים את מנגנון הפיתוי יתאפשר לכם למעלה לשלוט שבו.

כשמכירים את מנגנון הפיתוי יתאפשר לכם למעלה לשלוט שבו.

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר בספר הזוהר פרוצס הפיתוי הנקרא היצר לא טובה שבנו, השייך את הדבר מקום מתאים שמושך את הצרכנים למטה ועוצר את הצרכנים מלצמוח. תמלול הקלטות אפליקציה מתואר כמשל ציורי ומפורט ששייך ל אשה קונה לבבנו, המזכיר סופר אחר הסרט “אינסטינקט בסיסי”. הזוהר מתאר בו את אותו הדיבורים החלקלקים, את אותו היין המפתה וכולי.. וכשהגבר נכנע לפיתוי זאת מסירה אחר תחפושת האישה והופכת לגיבור יחד חרב ההורג רק את קורבנו. הזוהר ממשיך ומתאר שברגע שמחליטים להיכנע ליצר, מסתלקות מהאדם מהמדה הנל המדרגות הרוחניות שהיו לנכס, ואז מגיע הפעילות הנקרא החטא בעצם תחלופה ל שליטת היצר.

אפילו מתואר קיים דרך מחשבתי. כניעה ליצרים שנותר לנו קורה מבעוד ועד בפיתוי מסוים, שמוביל לכניעה מחשבתית לפיתוי. לאחר זה עושים רק את הפעולה הפיזית, אוהבים הנאה רגעית ולאחריו בודק הסבל.


כמו למשל, או לחילופין עליכם לכל המעוניינים פרויקט שאנחנו מומלץ לסיים בקרוב, מיוצר יצר העצלות ואומר בדיבורים חלקלקים שאולי מומלץ לכל המעוניינים שמצויים וכולי שעה וסוגים נוספים שעה בטלוויזיה או גם להיכנס לגור מחשב. נקרא מפתה ציבור הצרכנים בזה שעבדנו ממש לא קל ומגיע לכם. הוא נותן לכולם להבין את אותה המגע הנעים המתקיימות מטעם הספה ואת חמימות הכירבולית ומשכר אתכם בתחושת “יהיה בסדר”. תמלול הקלטות באותו רגע בענף לקחת חלק מהספה ולערוך את המשימה של החברה בני האדם משתכנעים להישאר שם, אזי באותו השניה אתם סבורים בהחלט נחמד. פועל נחמד בהתחלה כשנכנעים ליצרים. ואז כשכבר חושבים לקום מהספה, מתעורר המצפון אודות איכות החיים ששרפנו, ועל אודות זמן השינה שאנחנו מתכננים להחסיר הלילה כדי לסיים אחר הדבר שרצינו. חוש הטעם המוצלח מטעם הכניעה ליצר משתנה בטעם לא טובה הנקרא התוצר. והנה הורדנו שוב פעם אחר איכות האושר הממוצעת של העסק לפני נופש רגעית.

ההובלה זה בוודאי מתאים אף בכניעה לכעס, לגרגרנות, לתאוות ממון, לקנאה, לנקמנות ולעוד הרבה פרמטרים. בשביל להבדיל תקופה נולד יצר או כמה זמן זו בחירת רצינית יש צורך בפיתוח המודעות ביצוע פנימית. מומלץ לשים לב לתהליך, לגלות רק את השלבים המעניינים ולדעת לעצור בעת. כשמכירים רק את מנגנון הפיתוי נוח לשלוט במדינה. נתחיל בזה שפשוט נשים לב לשלבים: פיתוי, כניעה מחשבתית, שיעבוד פיזי, בילוי רגעית, סבל.

לקראת שעוברים משלב הדיבורים הפנימיים והפיתוי לכניעה המחשבתית, אפשר יתכן ו לבלום דקה ולחשוב: או אכנע להנאה הרגעית זו, הדבר ארגיש עם תום המעשה? כבוד עצמי או תסכול? חדווה או אולי אכזבה? .

עצם פיתוח המודעות וההתבוננות מגדילים אחר הסיכוי שנוכל לשלוט בהליך ולעצור את החפץ מזמן וכך לשכור על ידי צורך פשוט וחשיבה פנימית, וכתוצאה מכך להעלות את אותם כמות האושר במהלך החיים.


Related Post

Attention_deficit_hyperactivity_disorder__ADHD__has_a_simple_cause__poor_nutrition_and_food_additiveAttention_deficit_hyperactivity_disorder__ADHD__has_a_simple_cause__poor_nutrition_and_food_additive

להפרעת קשב וריכוז, ADHD, מתופעל סיבה פשוטה: מזון לקויה ותוסף מזון 771 סיכום: תזונה לקויה והרגלי אכילה מןשפעים אט אט להפרעות קשב וריכוז ובעיות מצערות משחק אונליין אחרות בקרב ונכדים.