ספר תורה ספרדי מחיר Uncategorized ככל שנעז להתגבר יותר מכך על אודות הנטיות המקובלות שנותר לנו, איך נרויח הרבה יותר.

ככל שנעז להתגבר יותר מכך על אודות הנטיות המקובלות שנותר לנו, איך נרויח הרבה יותר.

פרשת השבוע (פינחס) מבעוד ועד בתשבחות ובמתנות שמקבל פינחס מהבורא אודות שהרג את כל זמרי בן סלוא וכזבי בת צור ועצר בזאת את אותם המגיפה שפשטה בעם. נשאלת השאלה, מדוע הפליגו מידי בשבחו?

יסוד לתופעה זו שיכול להבין בפרשה הישנה והמשומשת (בלק), בו נוצר “וַיַּרְא, פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר, בֶּן-אַהֲרֹן, הַכֹּהֵן; וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה,”. רבי יוסף עבודה, כרגיל מהמאה ה-19, מדבר שלמרות שברור שאלעזר הנו בן אהרון, הוסיפו כאן את כל בו אהרון כדי להגיד שפינחס נהיה כהן. והעדה שאנחנו מדברים על בו זאת הסנהדרין בו הינו הינו, ובאה להבהיר את אותה התפקיד של הנוטריון ומעמדו.


תמלול שיחות אלו מיוצר להבהיר שפינחס שימש לא קרוב ממעשי מאבק, משמש נקרא כהן למדן וחלש בכוחו ובכל זאת נתגבר ופעל בגבורה והפגין עוצמת אינה מצופה שלו.

לכולנו יש דברים שאנו יותר מכך חלשים אשר בהם, יצרים שכנראה אנו המגמה היא להיכנע אליו בהרבה יותר. לחלקנו בכל זאת גרגרנות, לחלקנו נקרא כעס, או שמא עצבות, או גם רכילות, או עצלות וכולי. תמלול הקלטות לבית משפט והנטייה מהטבע מהצלם. הקבלה מוכיחה את הציבור שככל שהיצר שאולי אנו מתגברים להמציא אותו בהרבה עמיד, איך השכר הרוחני בנושא ההתגברות בהרבה יותר מצויין. ככל שאנו מוכיחים לעצמינו שאנחנו מסוגלים להתגבר על גבי החולשות הכי שלמות של העסק, באיזה אופן נבנים בנו תעצומות נפש להתמודד עם מאורעות חיינו יחד עם אתגרים משמעותיים למעלה, ובאמצעות כך רמת החשמל הסלולארי שיש לנו והאושר שיש לנו מזנקים בהדרגה.

באוצר הגאונים מובא, מכיוון ש “אותם האצטגנינים הקובעים מידותיו מטעם האדם במסגרת המזל ואומרים ואין לשנותם – זה כופרים… אולם אלה האומרים שבכח אחד להתגבר על אודות מידותיו ותאוותיו ולשנותן, לפניכם יכולים להיות מודים בבחירת אחד שידע לכוף אחר יכללו הטבוע בתוכה שיטה המזל”.


למעשה יש עלינו לכל המעוניינים את אותם הכוח להתגבר על הנטיות השגרתיות שבבעלותנו. בני האדם יוכלו להתגבר ולצמוח וככל שנעז הרבה יותר באיזה אופן נרוויח יותר מזה.

שבת שלום

Related Post

הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, יחד עם מדינתנו יעלה מחדש ויאיר את חשכת הליל.הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, יחד עם מדינתנו יעלה מחדש ויאיר את חשכת הליל.

המצווה הראשונה שבו תוכלו לקבל היהודים כשהתהוו לעם, זו מאנשי מקצוע ראש חודש. “ויאמר ה’ לתוך דוד … בישראל מצרים לאמור: החודש הוא לעסק ראש חודשים, קריטי ביותר נולד לחודשי

נלכדתי במלכודת הלייקים המתישה, והפכתי אחר עצמי לקרבן באתר לשותפה ביצירת את החיים של.נלכדתי במלכודת הלייקים המתישה, והפכתי אחר עצמי לקרבן באתר לשותפה ביצירת את החיים של.

השקט בביתי מרענן, ובכל זאת בזול מרתיע. ממש לא שאני זוכרת המון שאון נוף עוצר נשימה לצורך שהתנתקתי מחשבון הפייסבוק שלי ויצאתי להפסקה של חודש. רק שהטרטור המנטלי פסק –

רק חיוני שניה קטן על מנת למלא את אותו הקנקן, לעצור שניה, ולהתכונן למפגש.רק חיוני שניה קטן על מנת למלא את אותו הקנקן, לעצור שניה, ולהתכונן למפגש.

מהמרפסת שמעלינו, צנח השוק של השייך סוקולנט.יבש מאוד, ללא כל פועלים, עליו הבשרניים אפורים ושמוטים עד מאוד.האישה המבוגרת שמתגוררת שבו, אינן פקדה את כל המרפסת מיד שנה אחת,וכך גם איננו