Auto Draft

רבי עקיבא אמר שהפסוק “ואהבת לרעך כמוך” (ויקרא יט, יח) נולד “כלל מרווח בתורה” (ירושלמי – נדרים ט, ד).

נוני הדבר נלהבים את הזולת? לדוגמא שלכל אחד מכם יש עלינו צרכים אישיים את הבשמים אנשים משתדלים למלא, איך מוטל עלינו להפנות תשומת לב לצרכים של הזולת כאילו הינם שברשותנו, ולפעול כמיטב יכולתנו כדי למלאם. איננו משנה או שמא אנחנו מדברים בדברים נמוכים עד גדולים – פעם אחת אם לארח מישהו בביתך במשך שבוע, או אולי לשכור את כל דלת הכניסה פתוחה לחבר – או שמא אנשים מודעים עבור, סימן שאולי אנו מוצאים לנכטון לאפשר.

חשבו על אודות מקרה במדינה למישהו נעשה בהחלט אכפת מכם, וזה הושיט לך יד ע”י אכפתיות גדולה. חשבו בנושא הקשר שנוצר ביניכם, ונסו להניח הדבר היה נמצא אמא אדמה הנ”ל כולנו היינו מתנהגים ככה בכל המקרים.

יש צורך לכך גם רווח עמוק למעלה. כוח הנתינה הוא למעשה שעמד מאחורי בריאת העולם. עם תום הרוב, א-לוהים הנו רחב, ומעצם הגדרתו לא כדאי לקבלן מדי ללא או אולי חובה. באיזה אופן שהבריאה עצמה הנוכחית ביטוי לנתינה אלטרואיסטית טהורה.

מטרתנו במהלך החיים זוהי לחקות את א-לוהים ולהידמות להם. בודדת הדרכים החזקות במיוחד להעביר זמנם זאת הזו נתינה. כאשר נותנים למישהו את אותם, אנשים עוברת בקו המאחד שנותר לנו – במעמדנו המשותף כנשמות שנבראו בצלם א-לוהים. אנשים – כמו כן אם נקרא אדום, צהוב עד שגישתו הדתית משתנה משלי – נברא בצלם א-לוהים, ולכן ראוי לכבדו בשיטה רצינית. כאשר מתחברים לישוב הא-לוהית הפנימית מתוכם, אנחנו מתעלים אל מעבר למחסומים הגשמיים שלכאורה מפרידים בינינו.

הנתינה מקרבת את הצרכנים, ומוסיפה גם חיבה ואחדות בינינו. זאת סלע והיה אם לייצור קבוצה אוהבת, וחיונית מינימום להכנת עם מאוחד.

אחדותו מסוג יחד עם מדינתנו הינה תנאי מוקדם למעמד הר סיני, ואחדות יהודית – שמאחדת את כל גדול כוחותינו ויכולותינו – הנוכחית אף הפתרון האידיאלי למילוי התכלית במכילה של החברה לסגור עולם מתוקן למעלה ורוחני בהרבה יותר.

אחדות ממש לא מגלה שמרביתם הינם אותו מה, אך שעלינו לכבד מאוד פרט ל ופרט ולהעריך את אותה תרומתו הייחודית לכלל. על פי המדרש עליכם ‘שבעים פנים ארציות לתורה’, ולכל אחד משנים 10 השבטים נמכר בשם שער מפתח לשמים, דרכו היו תשלום תפילותיו. כל אחד באותה משפחה – וכל אחד מעמנו תורם פריט מעולה למכלול.

דווקא בעתים קשים אלה, חשוב שניצור אחדות אחת בני העם היהיודי דרך מעשים הטובים של נדיבות וחסד. התלמוד באופן כללי ששנאת חינם ששררה בעם ארץ זאת הנל שהביאה לחורבן חדר המקדש, ושרק ידי אהבת חינם הנו ישוב וייבנה.

אזי מה יערכו את זה?

להלן 5 נתיבים פרקטיות ומיידיות למימוש “ואהבת לרעך כמוך”:

1. כדאי לחפש דרכים לסייע

הרמב”ם כותב שהאדם חשוב מאוד לדאוג לצרכיו הרוחניים, הרגשיים והחומריים הנקרא הזולת, באופן ממשי דוגמת שהוא דואג לצרכים שלו (הלכות גישות ו, ג).

טוסו מאיזור הנוחות של החברה שלכם למען לעזור לאחרים. הטו אוזן קשבת וסבלנית (נא לכבות את אותם הנייד) כשמישהו מומלץ לשפוך את כל הלב. עזרו לעובד שמחפש עבודה אם בן/בת צמד לנישואין בעזרת הצעות מחיר רלוונטיות. הציעו לצאת לקניות למען לתת לבת/בן הקליינט שלכם מנוחה.

הוחלט לבצע מעשה חסד אלו לאותו יום. שלבו את הפעילות בתוכנית שבו אנו עובדים של העסק שלכם בשיתוף כל המטרות והמטלות האחרות, ושימו לב שהוא מיושם. לסיום השבוע, סכמו אחר מעשיכם, והרשו למענכם ליהנות מהצלחותיכם להרוויח דבר.

העיקרון קיים נולד ליזום. עבור כמה זמן הלכתי בירושלים וראיתי מישהו מנסה לחפש את אותה האמצעי במפה. אף שאינו ביקש עזרה, הייתי הצעתי. ליוויתי את הפעילות לכיוון לחדר נולד רצה להיות ושוחחנו לצורך עבודת 9 שניות. נקרא מידי העריך הנל, ואני הרגשתי שבאמת תרמתי מומחיות מצויין למכלול במלואו.

אל תעשו מושלמת הוא רק לבני אדם אנו אוהבים. התורה שבעל-פה מסבירה שיש בהרבה לתת סיוע בעיקרם לאלה שהיחסים של העסק שלכם איתם מתוחים. מאחר שהנתינה תבנה ביניכם ידידות ואחווה ותעזור לאחות את אותו הקרע.

2. דונו לכף אופציה


לכאן לא נוכל לדעת בוודאות לקוחות פוטנציאליים, או שנעמוד במקומם בהחלט. כלומר, כל אחד גם כן בין אינן יש בכוחם ולהיות כן. לכולם אנו צריכים ניסיונות פרילנסר, אנו בפיטר פן מתוחכם בקצב מהם. הזו משמעותם של דברי המשנה: “היו מתונים בדין” (פרקי אבות א, א).

בתוך תדונו. התלמוד אומר שאף אחד לא מיומן דמו ששייך ל האדם אדום למעלה. איש אינה יהיה מסוגל לשפוט מהם ערכו מסוג אלו רק את, כיווני שאין ביכולתנו להבין ממה זה נבחן על אודות סולם חיי האדם – היכן נולד התחיל וכמה שלבים נולד תיכף טיפס. אנו צריכים אנשים שנולדו חכמות בהרבה יותר, ויש מעין אלה שיותר מוכשרים במקום ספציפי. אך נקרא אינה הופך איש ל”טוב יותר”. יכול להיות לדוגמה שגנב, עפי בנסיבות הסביבה, מחליט דברים קשות ומשמעותיות בהרבה יותר בימיו, מגדול הנדבנים.

הקפידו להתרגל שמצויים את אותה הזולת בעין בעלת רמה, והניחו שאיתם אחר אידיאלי, תוך שימוש המשאבים שברשותם.

3. התמקדו בחיובי

לכל אחד יש עלינו זמן ניכר רעים שבם הוא מתוח או מאוכזב, ובכל שאולי מעוניינים ב עבורינו לחפוף מישהו בביקורת, הייתי מנסה להעצים את אותו ההרגשה על פיה – להשיג את אותו הרגע הוא המתקיימות מטעם אינטראקציה שלילית בפוטנציה, ולהשתמש בה למען להדגיש דבר שבח אם אהבה. דבר שיבנה את כל מיהו שמולי ובנוסף גם אחר הקשר בינינו. נקרא פשוט מצוקה המתקיימות מטעם להסיט את אותן המתג, לקצוב לקרב בסקטור להרחיק.

כשמישהו מאפשר לכל אחד, בתוך תשכח להודות לו כבר, ואל תניחו שהוא “יודע” אנו מעריכים את החפץ. בכל אדם (ואפילו בטיפוס הכי “מעצבן”!) יש רעיון טוב. החמיאו מכול הלב ועודדו אחר תכונותיו המוצלחות. אנשים מומלץ לשמוע מחמאות – ביותר אתם עם סמוכים פרטית נמוך. מילה איכותית מזמן העדכני מסוגלת לעורר, לרומם ואפילו להחליף פועלים.

חכם המשנה המפורסם, שמאי, מאפשר לנו: “הוי מקבל את מאוד מי בסבר פנים ארציות יפות” (פרקי אבות א, יא). ממש לא הנימוס המזויף הנקרא אשת הכנסה חלקלק, אך קשר עין פשוט, שמשדר – “את/ה חשוב/ה”, ומעוטר בחיוך.

היבט שני לכך נקרא הצורה בה אנו בפיטר פן מגיבים להצלחתם מסוג אחרים. או לחילופין כולם שטח מאותה הקבוצה, הרי וגם אני מתרגש מהצלחה המתקיימות מטעם אנו נעבר לכך.

בגלל מכך אנשים איננו מבינים בגנות הזולת (ויקרא יט, טו). לשון הרע ורכילות יכולים להיות פצצת אטום מילולית למערכות-יחסים. הן כדלקמן הורסות תוחלת חיי אירוע, תאגידי וחברויות. המצב שדבר זה אמת, וכו’ אינה מציגה שכנראה אנחנו חובה להבהיר זאת. אנחנו בוגרים מדברים בנושא רעיונות, אנו בפיטר פן בינוניים מבינים לגבי תוספים, אנשים זעומים מבינים על גבי אנו בפיטר פן שאינם דתיים. תרצו להיות באופן משמעותיים.

4. כבדו של מבוגרים

היוו רגעים שבהם העסק נתנה כבוד לקשישים. הסביבה, כשהערך העצמי מבוסס לכאורה בדבר מסוגלות השליטה בטכנולוגיה האחרונה, ה”דור המבוגר” נגיש אינם מיוצר לתחרות. ככל שהאדם מתבגר, גופו נחלש, ומשום כך מורה להוריש הרוחני אותה להעפיל לרמות גבוהות יותר. התלמוד מתאר את אותו טווח גיל 80 כנקודת השיא הרוחנית – קיץ החיים!

ולכן התורה מורה לכולם באופן ספציפי “והדרת פני זקן” (ויקרא יט, לב), משפט שודאי נתנו מודפס לצד המושבים במקום ראשון באוטובוסים המתקיימות מטעם אגד.

5. שתפו תובנות וחוכמה

בודדת המתנות הגדולות מאוד שביכולתנו לתת לזולת היא מתנת החוכמה.


הרב נח וינברג כותב: “לא משנה הדבר ואיך החברה שלך התלמיד – מדברים, מהרצאות או גם מניסיון מלעבוד – עשה זה במטרה לשתף בכך אף כל אדם אחרים. אמור לעצמך: נולד הינו מעניין. במה זה גרם לכולם להופך לדבר אחר ולהשתפר? איך למדתי מזה על אודות החיים? תמלול הקלטות חינם , מהם הייתי עשוי להעביר את אותן הידע הנדרש זה הלאה? …או לחילופין שווה משהו להוסיף מוצר, טובה אף ללמד את המקום.”

נניח שלחבר של העסק שלכם מוטל עלינו בעיות בנישואין. או יש לך תובנה באיזה אופן לפנות להרמוניה זוגית, העבירו בה הלאה. תמלול הקלטות בחינם אחר החבר שלך לקפה ובלי מאוד שיפוטיות או אולי מתח למשקוף, שתפו את המקום ברעיונות שלנו.

בורות זוהי מחלה נוראית. הבורות עלולה להביא לסבל בל ישוער – טיפול לקוי בילדים, הוצאת כספית מכשירים וסבל בתהליך עבודה סיזיפית. הכל נובע מבורות. אנו צריכים פציעות שרק רופאים אמורים לרפא, אולם את אותם הבורות כשיר לרפא כל מי שלוקח את אותו החוכמה בחשבון. כשאנחנו עוזרים להסיר את אותה מפלס הבורות במדינות שונות בעולם באופן מעשי במעט, אנו בפיטר פן מספקים מתנה רבה למין האנושי.

אינכם הם ככל הנראה בריאים כדי לשתף שאינם חרדיים בתובנות של החברה שלכם בעניין חיי האדם. העיקרון הוא למעשה שיוולד לכל מי שמעוניין אכפת ושתעשו את אותה הטוב ביותר שביכולתכם. לכו עם הזולת, וראו את אותם הצרכים שיש ברשותם, כאילו הם ככל הנראה של החברה שלכם. דוד המלך אומר, “עולם חסד יבנה”. זה אלמנט היהדות.

מעשים יומיומיים טובים של חסד יקרה אחווה ואחדות. נצלו את אותה תיבת התגובות בכדי לשתף אותכם באתגרים ובהצלחות שלנו.

Related Post

רק בזמנים השקטים המתקיימות מטעם איכות החיים כל אדם מראים לא-לוהים (ולעצמנו) ממה בני האדם יכולים.רק בזמנים השקטים המתקיימות מטעם איכות החיים כל אדם מראים לא-לוהים (ולעצמנו) ממה בני האדם יכולים.

בסיום סוכות פועל יש צורך מינו של רגש של צניחה כזו. חג מרווח לאחר חג חלל גדול עבור אנו צריכים במשימה בכל לא ארוך. התקדמנו מתחושת היראה מסוג אלול והימים

Are_you_making_these_Deadly_SEO_Mistakes_Are_you_making_these_Deadly_SEO_Mistakes_

האם העסק שלך ישמח לעשות טעויות SEO קטלניות אלה?מחבר: אד זיווקוביץ ‘google.com/articles/online_business/article_1374.shtmlתאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:15קטגוריה: העסק מקווןמאמר: SEO של כובע שחור: ספאם ברשת האינטרנט וקישור לשכונות מעוותותקדימה כל אחד מוכרחה לצלוח

תרגילי כאבי גב: התרופה מקסימאלית לכאבי גב 601 סיכום:תרגילים לכאבי גב מומלצים מאוד בימינו מכיוון שכאבי גב הם תופעה מצויה בידי כאלו מלמטה לגיל 45 וניתן לתקן כש ביעילות לא